Әдістемелік құралда жеке басқа қатысты зорлық-зомбылық пен теріс қылықтар болдырмауда және оны алдын алуда психологиялық әдістерді қолданудағы теориялық және қолданбалы мәселелер ашып көрсетіледі. 

Құралда агрессорлармен жұмыс жасау жөніндегі отандық және ше- телдік теория мен практикада қол жетімді озық тәжірибелер орын алған теориялық жұмыстар ұсынылған. Әдістемелік құрал агрессорлармен және олардың зардап шеккендермен жұмыс жасау үшін (оңалту) дағдарыс орталықтарының қызметкерлеріне көмек үшін бағытталған.