Бухгалтерлік және салықтық есепті ұйымдастыру, қаржылық есептерді дайындау.