Лауазымдық міндеттері:

әдебиетпен жұмыс, әдебиетке шолуды дайындау;

статистикалық деректерге және әлеуметтанулық зерттеулер деректеріне (кестелерді, диаграммаларды және т.б. құру) презентация жасау;

сараптамалық бағалауды дайындау/қорытынды;

аналитикалық анықтамалар, жазбалар және т.б. дайындау;

аналитикалық ақпаратпен презентацияларды дайындау;

әдістемелік ұсыныстар дайындау;

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау;

Біліктілікке қойылатын талаптар:

жұмыс тәжірибесі: бөлімше қызметінің бейінімен тікелей немесе жанама байланысты кемінде 3 жыл жұмыс өтілі;

білімі: әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бейіні бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі): магистр/PhD докторы, ғылым кандидаты/докторы;

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын білу;

мемлекеттік және орыс тілдерін еркін меңгеру дағдылары;

елдің әлеуметтік саясаты саласындағы білім;

электрондық құжат айналымы жүйесінде жұмыс істеу талаптары мен ережелері;

- Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel компьютерлік бағдарламалары;

- жобалық менеджментті білу;

- аналитикалық анықтамаларды, баяндамаларды және сөз сөйлеу тезистерін, жоба тұжырымдамаларын, әдістемелік құралдарды дайындау саласындағы білім мен іскерлік;

- талдау жасай білу, ойды сауатты және құрылымды баяндай білу, келіссөздер жүргізу дағдысының болуы;

- жинақылық, жұмыс уақытын, қызметті жоспарлай білу;

- күнделікті жұмыстың едәуір көлемін сапалы орындауға қабілет пен дайындықтың болуы;

- ақылдың аналитикалық құрылымы;

- сандармен және ақпарат деректерінің үлкен көлемімен жұмыс істей білу.

Шарттары және ұсынылатын жалақы сұхбаттасу кезінде талқыланады.

Еркин Каюпов – HR- менеджер

8 7172 648511, e.kayupov@kipd.kz